HDMI SPLITERI

E-Green 1.4 HDMI spliter 1x in - 4x out 1080P Activ

Sifra proizvoda: 21
HDMI splier 1 ulaz / 4 izlaza - distribuira jedan HDMI izvor na četiri sinhronizovana izlaza. Veliku raspodelu signala postiže preko više kaskadnih HDMI spliter pojačivača. Podržavane rezolucije: 720p/1080i/1080p 3D kompatibilan.

E-Green 1.4 HDMI spliter 1x in - 8x out 1080P Activ

Sifra proizvoda: 22
HDMI splier 1 ulaz / 8 izlaza - sigurno distribuira jedan HDMI izvor na osam sinhronizovanih izlaza. Podržava FULL HD i 3D. Ima ugrađen pojačivač signala.

E-Green 2.0 HDMI spliter 1x in - 4x out 4K x 2K Activ

Sifra proizvoda: 124
HDMI spliter 1x in - 4x out 4K x 2K, verzija 2.0 , Activ

E-Green 1.4 HDMI spliter 1x in - 2x out 1080P Activ

Sifra proizvoda: 143
E-Green HDMI spliter 1x in - 2x out 1080P, verzija 1.4 , Activ